Hoog tijd voor een update!

Het is al weer een flinke tijd geleden dat we iets hebben geschreven. Dat betekent niet dat we in de afgelopen tijd niets hebben meegemaakt! Integendeel! We willen een paar highlights met jullie delen!

Best even wennen!

Het wat best even wennen…. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt bij Anteagroup (voorheen Oranjewoud), is het niet meer de wekker die om 3.45 uur afgaat om te vertrekken naar de 2e maasvlakte bij Rotterdam of Amsterdam, Alkmaar, maar uiteraard ook klussen dichter bij huis. We zijn in een heel ander ritme terecht gekomen. Het was de eerste periode ook best een beetje zoeken naar een juiste invulling van de dag! Maar in de loop van de tijd merkten we dat God voorziet. Er kwamen en komen steeds weer nieuwe mensen op onze weg, die we het blijde nieuws mochten vertellen of konden bemoedigen of aanmoedigen te arbeiden in het koninkrijk van God, zowel op straat of thuis.

Afscheidsfeestje Anteagroup

17 februari j.l. hebben we, onder het genot van een buffetdiner, officieel afscheid genomen van Anteagroup. Het was een gezellig samenzijn met collega’s, oud collega’s en onze kinderen. Er zijn leuke herinneringen opgehaald en je kunt je voorstellen dat er wel best veel zijn. Hilarische, grappige, gevaarlijke momenten. Gelijktijdig met het afscheid werd ook nog een gouden speldje overhandigd ter ere van mijn veertigjarig jubileum op 1 mei 2015.

 

 

Highlights

We zijn de afgelopen tijd nogal eens de straat op geweest. We hebben veel wonderen mogen zien. Veel goede gesprekken gehad, waarbij we de mensen mochten vertellen van het offer van onze Heer Jezus Christus. Voor een aantal mensen mochten we bidden of de Heilige Geest ze wilde aanraken. Hen wilde overtuigen van de waarheid van zijn Woord en wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat ze zich zouden bekeren van hun weg en Jezus mogen gaan volgen. Verschillende keren voelden ze zijn aanwezigheid. De één begon te huilen, weer een ander voelde een tinteling in het hele lichaam! Gods geest is aan het werk! Wij geloven dat ook dit een nawerking heeft bij deze mensen.

Wat ons het meest is bijgebleven

Een paar maand geleden kreeg ik contact met de familie Holtrop uit Zwijndrecht. Ze waren via internet in aanraking gekomen met ‘De laatste reformatie’ Ik heb de man ontmoet in een hotel in Emmen. Hij overnachtte daar vanwege werkzaamheden die hij in deze plaats moest uitvoeren. We hebben een geweldig gesprek gehad, waaruit bleek dat er een diep verlangen zit om Jezus te dienen en een discipel van Hem te zijn. Bij de vraag hoe wij dat dan doen…, bidden voor zieke mensen, heb ik voor hem gebeden. Hij bleek last van zijn rug en benen te hebben vanwege een ongeval. Hij had een aanmerkelijk beenlengte verschil en heb daarvoor gebeden om dit op te heffen. Genezing vond plaats! Later heb ik deze familie, vader, moeder, 2 dochters en een vriend, mogen kickstarten in Putten. Het was een bijzondere ervaring! Mirjam, de jongste dochter, had een leveraandoening. Een jonge vrouw vol passie en vertrouwen op God! De spreuk; “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over,” was op haar zeker van toepassing!

Genezing op straat

Terwijl ik samen met één van de dochters een paar mensen aanspraak en vertelde, dat we regelmatig genezingen zien en mensen met krukken aankomen en zonder krukken weer verder gaan, sprak de man een dame aan die met krukken liep. Hij mocht voor haar bidden en ze bedankte hem en liep met krukken weer verder. Maar na een meter of tien pakte ze haar krukken op en draaide zich om met een verbaasd gezicht! De pijn was weg en ze was genezen! Wij allemaal blij natuurlijk!

Ernstig ziek

Een week later kreeg ik van de familie te horen, dat Mirjam de jongste dochter, img207i.v.m. een darmperforatie, hals over kop naar het ziekenhuis is gegaan. De situatie bleek zeer ernstig! Een zware operatie is uitgevoerd. Er zijn verschillende keren mensen bij haar geweest om handen op te leggen en te bidden voor genezing. Oproepen gedaan via Facebook en andere media, om te bidden voor Mirjam. We hebben gehuild, gebeden voor een herscheppend wonder! Maar het gebeurde niet! 30 maart 2016 is Mirjam naar haar Heer gegaan. Haar gebed was altijd dat haar broers en zus tot bekering mochten komen en gedoopt worden. Haar zus Desiree hebben we mogen dopen tijdens het kickstartweekend in Voorthuizen. En heel wonderlijk is dat de hele familie zaterdag 4 juni naar het kickstartweekend gaat op de Betteld te Zelhem! Het gebed wat Mirjam altijd heeft gebeden voor haar broers en zus is al gedeeltelijk verhoord en God zal het ook volledig verhoren! Met dit verhaal wil ik ook duidelijk maken dat gebeden ook wel eens niet verhoord worden. We hebben soms strijd! Het dubbele gevoel dat enerzijds God een gebed verhoord en anderzijds God zwijgt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Maar we mogen zeker weten dat hij trouw is!

Bekeer je en laat je dopen!

Garrett, Louis, Fabian, Pieter, Marcel en ik

We hebben een aantal mensen tot de Heer mogen leiden! Dit zijn voor ons de mooiste momenten! Mensen die zich bekeren van hun zondige weg, hun zonden belijden en Jezus willen volgen. Het gevolg daarvan is dat we ze mochten dopen, bevrijden van demonische machten en dopen met de Heilige Geest.

We merken hoe belangrijk het kan zijn om een persoon van vrede te vinden. Zo’n dikke twee maand geleden kwam een man tot bekering, werd gedoopt in water en met de HG! Inmiddels heeft zijn vrouw, die al bekeerd was, zich laten dopen! Deze man heeft een vriend (Marcel) die bezig was met allerlei oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme. We hebben hem het evangelie uitgelegd en hij bekeerde zich. We hebben hem gedoopt in een badkuip, gebeden voor bevrijding en de doop met de HG. Toen hij thuis kwam heeft hij zijn Boeddha beelden in de container geknikkerd. Later heeft hij een hele serie boeken, met oosterse religieuze inhoud, ook weggedaan. Hoe mooi is het dat de Geest werkt in levens van mensen! Dit laat ook zien dat een persoon van vrede met al zijn contacten, leidt tot andere personen die de Heer leren kennen!

Op zoek naar Reiki…

Een maand geleden kreeg ik contact met een stel die enorm in de problemen zaten. Totaal vastgelopen door drank en gokverslaving zagen ze geen uitkomst meer en zijn op zoek gegaan naar hulp. Ze meenden dit te kunnen vinden in Reiki. Dus wat deden ze…. ze gingen zoeken op internet en zochten op het woord ‘Reiki’ en kwamen terecht bij een YouTube filmpje waarop een Reiki meester tot bekering kwam! Ze waren er beide van overtuigd dat dit de waarheid was en wilden daar meer van weten. Hoe wonderlijk is het dat God hen leidt naar een dergelijk filmpje! Ze vroegen of ze langs mochten komen, ze waren nieuwsgierig geworden! We hebben hun het evangelie verteld en het visueel duidelijk gemaakt met behulp van wat bekers en een kan met water! Ze begrepen waar het om ging! Bekeer je en laat je dopen, opdat je zonden vergeven worden! Zonder hun dat voor te zeggen spraken ze het allebei uit tot God! ze bekeerden zich en beleden hun zonden onder tranen! Wat mooi om dat mee te maken! We hebben ze gedoopt in een container die we speciaal voor dat doel al eerder cadeau hebben gekregen! Hoe Goed is God!

Gedoopt in de oude Rijn!

Sinds een dikke maand heb ik contact met een jongeman van 16 á 17 jaar. Hij heeft een leven achter de rug waar hij erg veel moeite mee had. Ruim een half jaar geleden heeft hij zich bekeerd en kreeg een verlangen om gedoopt te worden in water en Geest. Hij had een wereld aan vragen! uiteindelijk leidde het er toe dat hij zich wilde laten dopen. We hebben een afspraak gemaakt en hem in de Oude Rijn gedoopt op grond van zijn getuigenis. Vervolgens gedoopt met de Heilige Geest! Het was een geweldig moment! ’s Avonds app-te hij me of ik zeker wist dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, omdat hij nog niet in tongen kon bidden. Ik had hem verzekerd dat hij in de HG was gedoopt. Jezus zegt immers; “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?“ (Lukas 11: 10 t/m 13) Tien minuten later stuurt hij me een berichtje! “Hans! Ik ging hartstochtelijk bidden en sprak in tongen!”

Wow! Hoe mooi is dat!

God is trouw en zijn Woord is waarheid! Het mooie van discipelschap is, dat hij a.s. vrijdag een meisje van dezelfde leeftijd gaat dopen! Dit is wat de Bijbel ons leert! Wat denken jullie hoe het gegaan is met de 3000 bekeerlingen uit Handelingen hoofdstuk 2? Ik geloof dat de pasgedoopten de anderen doopten! Een sneeuwbaleffect! Dat is hoe ik het graag zie!

Kickstartweekend Vlissingen

Vorig weekend een “Kickstart” seminar gehad in Vlissingen! Het was een geweldig weekend waarin we onderwijs gegeven hebben aan ca. 50 mensen, uit verschillende gemeenten en mochten kickstarten! De mensen die gekickstart zijn, zijn gelijk door gegaan met het brengen van het blijde evangelie van het koninkrijk Gods! Vol passie zijn ze bezig en hebben alweer plannen om een vervolg er aan te geven! Weer een flinke groep kickstarten. Vlissingen en Middelburg…. bereidt je er maar op voor! Een heel bijzonder moment was dat we een joodse man, Ja’akov genaamd, hebben gedoopt. Op achttienjarige leeftijd heeft hij zich laten dopen. Maar heeft gewoon weer zijn oude leven opgepakt en alles gedaan wat God verboden heeft! Hij heeft zich daar op latere leeftijd van bekeerd en vroeg zich dus af of hij opnieuw gedoopt moest worden. Aangezien de Bijbel zegt; “Bekeer je en laat je dopen”, hebben we geadviseerd om dit toch opnieuw te laten doen. Immers de eerste doop heeft geen enkele betekenis voor hem gehad! We hebben hem gedoopt, vrij gezet en gedoopt met de Heilige Geest. Een paar dagen later hoorden we van zijn vrouw, dat zij een heel andere man had gekregen! Zie wat een krachtig werk de Heilige Geest doet in levens van mensen! Halleluja!

Kickstart Apeldoorn

Afgelopen weekend hebben we (Hidde Akkerman en ik) een familie gekickstart in Apeldoorn. ’s Morgens wat onderwijs gegeven en ’s middags de straat op gegaan. Het was een mooie dag, verschillende genezingen gezien en mensen mogen vertellen van de Heer Jezus. Degene die we mochten kickstarten komen allemaal uit een gereformeerde gemeente. Hebben zich bijna allemaal laten dopen en staan in vuur en vlam voor Jezus! God gaat nog een groot werk doen door deze mensen!

Paasdagen

Met de paasdagen zijn we gezellig bij elkaarfamiliedinergeweest met alle kinderen en kleinkinderen. Het was een prachtige dag waar we van elkaar mochten genieten! Samen een smakelijke maaltijd gehad, een heerlijk stuk gelopen in de schitterende natuur direct achter ons huis! Het was genieten!

 

Deel deze post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Laat hieronder een reactie achter

We vinden het leuk om van je te horen! Schrijf je reactie hieronder. Of als je prive een reactie wilt sturen kun je schrijven naar robbert@thelastreformation.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte...

Wil je per email op de hoogte blijven van onze reis? Schrijf je dan hier in..